Gdzie są zabiegi?

Miejsca zabiegów:

szpital msw.jgpBydgoszcz: Szpital MSW, ul. ks. Markwarta 4/6 – Oddz. Chirurgii, 3 piętro


EndomedicalPoznań: Lecznica Endomedical, ul. Chwaliszewo 19A tel. 61 855 06 62

 

 

 

 


Organizacja leczenia

terminZabieg jest ustalany z 7 – 14 dniowym wyprzedzeniem. Pacjent z wynikami i wypełnionymi ankietami zgłasza się do szpitala na wyznaczoną godzinę. Leczenie prowadzone jest w trybie jednodniowym: przyjęcie do szpitala, zabieg, wypis są tego samego dnia. Na życzenie, za dodatkową opłatą możliwy jest pobyt w szpitalu do następnego dnia. Przy wypisie pacjent otrzymuje informację o przeprowadzonym zabiegu („wypis”), receptę na leki oraz zwolnienie z pracy.

Podczas oczekiwania na zabieg pacjent wykonuje badania laboratoryjne we własnym zakresie oraz wypełnia ankiety dostępne na tej stronie internetowej. Do szpitala pacjent zgłasza się na ustaloną godzinę z wynikami badań laboratoryjnych oraz ankietami. Jest zakładana historia choroby, pacjent przebiera się w odzież szpitalną. Zabieg wykonywany jest na czczo (6 godzin bez jedzenia, picia, palenia, żucia gumy) na sali operacyjnej. Po zabiegu pacjent wypoczywa na swoim łóżku pod nadzorem personelu pielęgniarskiego.


Konsultacja anestezjologiczna

anestezjaZgodnie z przepisami przy operacji planowanej wymagana jest konsultacja z anestezjologiem najpóźniej w przeddzień zabiegu. W trakcie tego badania należy przedstawić dokumentację medyczną dotyczącą aktualnych oraz przebytych chorób oraz wyniki laboratoryjne i konsultacje specjalistyczne. Anestezjolog ocenia bezpieczeństwo znieczulenia i kwalifikuje pacjenta do zabiegu. Nr. tel. do anestezjologa – otrzymasz w trakcie korespondencji. Przez 6 godzin przed operacją należy być na czczo (bez jedzenia, picia, żucia gumy, palenia papierosów). Miejsce i czas konsultacji anestezjologicznej podam w trakcie korespondencji przed zabiegiem.


Badania przed zabiegiem

labBadania służą do oceny stanu pacjenta oraz, czy operacja może być bezpiecznie przeprowadzona. Operację otyłości można wykonać, gdy pacjent jest w dobrym stanie zdrowia. Gdy jest możliwość poprawy stanu zdrowia – trzeba to wykonać przed operacją. Gdy poprawa stanu zdrowia wymaga czasu – operację należy przesunąć na późniejszy termin. Przed zabiegiem wykonuje się badania krwi oraz ocenia stan płuc i serca. Gdy pacjent jest pod stałą opieką jakiegokolwiek specjalisty – musi się on wypowiedzieć, jak należy postępować w okresie operacji, jakie przyjmować leki oraz na co specjalnie zwrócić uwagę.

Pobierz spis badań – tutaj


Ankieta dot. stanu zdrowia

zgodaPacjent wypełnia ankiety na temat stanu zdrowia, przebytych i aktualnych dolegliwości, przyjmowanych leków, chorób. Celem jest uzyskanie możliwie wszystkich informacji na temat zdrowia pacjenta oraz czynników mających wpływ na przebieg leczenia oraz jego wynik. Do szpitala należy zabrać wszystkie aktualne wyniki laboratoryjne, wypisy z poprzednich pobytów szpitalnych oraz konsultacje specjalistów (o ile takie zostały wykonane).

Wypełnij ankietą on-line: jest tutaj


 

next